Índice de Documentos > Boletines > Boletín Octubre 2007
 


Salvador García Cerdá

    UNA BONA EXCURSIÓ

         El passat 5 de setembre vaig anar a una excursió d'un dia organitzada per l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Sella. Havíem de visitar Monòver, El Pinós i Novelda.

         Per estar la carretera tallada  per obres, havíem d'eixir abans de la huit, perquè eixa és l'hora que comencen a treballar les màquines, havent-se donat instruccions perquè els viatgers estigueren  a les set del matí  en el lloc d'eixida.

         Per causes alienes a l'Associació i per un malentés, l'autobús va triar una ruta errònia, quedant-se enganxat en una revolta,  arribant al seu destí passades les nou. Vam aconseguir que la companyia que realitza les obres ens facilitara el pas per la carretera i vam mamprendre el camí. El viatge no començava  amb massa bon peu.

         Ja en ruta,  a Sant Joan, vam haver d'eixir de l'autopista  per a canviar d'autobús, ja que el que portàvem s'havia quedat sense espill retrovisor i en eixes condicions no podia circular. En este punt es va incorporar l'hostessa que ens acompanyaria tot el viatge.

         Tots estàvem amb els ànims decaiguts i amb les cares llargues, però la presència d'esta xica, l'hostessa, va fer que tot canviara i, en qüestió de minuts, es va guanyar a la totalitat dels passatgers i pense que en eixe moment vam començar a gaudir del viatge. Gràcies, Llúcía, crec que eixe era el teu nom, per la teua simpatia i per la teua professionalitat. Sense més altercats, vam seguir amb l'itinerari previst fins a Monòver que era el primer lloc que havíem de visitar.

         Després d'un xicotet descans per a esmorzar, vam anar a la Casa Museu d'Azorín. El Director ens va rebre a l'entrada del immoble i ens va explicar, a grans trets,  què era el que veuríem. Es va efectuar la visita, i ja al carrer, els comentaris de la gent eren sobre la gran llavor que fa la CAM patrocinant obres com estes, cosa que va aprofitar l'hostessa  per a informar que esta entitat, la CAM, es podia considerar com la gran benefactora i tuteladora de quasi  totes les coses que visitaríem i de moltes altres més que enriquixen el patrimoni dels pobles del Vinalopó.

         Tot seguit vam rendir visita a la Cooperativa del Manyá en la carretera del Pinós, on ens van convidar a una degustació de vins i  productes de la terra, i on, segons ens van informar, també exercix algun tipus de patrocini la CAM.

         Ja a la vesprada, després d'un magnífic dinar, vam continuar la ruta fins a Novelda. En primer lloc es va visitar la Casa Modernista, on la seua Directora, María José Azuar Fuentes, d'una manera senzilla i amena, va explicar què era el Modernisme, il•lustrant-ho mitjançant demostracions "in situ",  que va fer que tots  ho entengueren i disfrutaren,  encara més, de totes les coses que veien. Gran professional també la Directora, a qui cal agrair-li la seua atenció, la seua simpatia i la forma d'explicar les coses, d'eixa manera tan plana que fa que tothom ho entenga. Per descomptat que quan va finalitzar la visita les opinions lloant a la CAM havien arribat a un grau superlatiu, cosa que fa que un es senca  molt orgullós de formar part d'esta  empresa.

         Amb la visita al santuari i al castell de Novelda i després d'esplaiarmos durant una estona amb les magnífiques vistes de la Vall del Vinalopó, vam retornar a Sella, concloent una jornada que, per l' accidentat de l'inici,  ningú pensava  que anara a resultar tan del grat de tots.

 
            

UNA BUENA EXCURSIÓN

 

         El pasado 5 de septiembre fui a una excursión de un día organizada por la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Sella. Debíamos visitar Monòver, El Pinoso y Novelda.

         Al estar la carretera  cortada por obras, debíamos salir antes de las ocho, porque esa es la hora que comienzan a trabajar las máquinas, habiéndose dado instrucciones para que los viajeros estuviesen a las siete de la mañana  en el lugar de salida.

         Por causas ajenas a la Asociación y por un malentendido, el autobús eligió una ruta errónea, quedándose enganchado en una curva, y llegando a su destino pasadas las nueve. Conseguimos que la compañía que hace las obras nos facilitara el paso por la carretera y emprendimos el camino. El viaje no empezaba  con demasiado buen pie.

         Ya en ruta, en San Juan, tuvimos que salir de la autopista  para cambiar de autobús, ya que el que llevábamos se había quedado sin espejo retrovisor, y en esas condiciones no podía circular. En este punto se incorporó la azafata que nos acompañaría todo el viaje.

         Todos estábamos con los ánimos decaídos y cariacontecidos, pero la presencia de esta chica, la azafata, hizo que todo cambiara y, en cuestión de minutos, se ganó a la totalidad de los pasajeros y pienso que en ese momento empezamos a disfrutar del viaje. Gracias, Lucía, creo que ese era tu nombre, por tu simpatía y por tu profesionalidad. Sin más altercados, seguimos con el itinerario previsto hasta Monòver, que era el primer lugar que debíamos visitar.

         Después de un pequeño descanso para almorzar, fuimos a la Casa Museo de Azorín. El Director nos recibió a la entrada del inmueble y nos explicó, a grandes rasgos, qué era lo que íbamos a ver. Se efectuó la visita, y ya en la calle, los comentarios de la gente eran sobre la gran labor que hace la CAM patrocinando obras como esta, cosa que aprovechó la azafata para informar que esta entidad, la CAM, se podía considerar como la gran benefactora y tuteladora de casi  todas las cosas que íbamos a visitar, y de muchas otras más que enriquecían el patrimonio de los pueblos del Vinalopó.

         Acto seguido rendimos visita a la Cooperativa del Manya en la carretera de Pinoso, donde nos invitaren a una degustación de vinos y  productos de la tierra, y donde, según nos informaron, también ejerce algún patrocinio la CAM.

         Ya por la tarde, después de una magnífica comida, continuamos la ruta hasta Novelda. En primer lugar se visitó la Casa Modernista, donde su Directora, María José Azuar Fuentes, de una manera sencilla y amena, explicó qué era el Modernismo mediante demostraciones "in situ",  lo que hizo que todos  lo entendieran y disfrutaran,  aún más, de todas las cosas que veían. Gran profesional también la Directora, a quien cabe agradecerle su atención, su simpatía y la forma de explicar las cosas, de esa manera tan llana que hace que todo el mundo lo entienda. Por supuesto que cuando finalizó la visita las opiniones loando a la CAM habían alcanzado un grado superlativo, cosa que hace que uno se sienta  muy orgulloso de formar parte de esta empresa.

         Con la visita al santuario y al castillo de Novelda, y después de explayarnos durante un rato con las magníficas vistas del Valle del Vinalopó, retornamos a Sella, concluyendo una jornada que, por lo accidentado del inicio, nadie pensaba a que fuera a resultar tan del agrado de todos.


Volver