Índice de Documentos > Boletines > Boletín Diciembre 2007
 


Salvador García Cerdá

    QUÈ TENEN LES FESTES DE NADAL

     És curiós que a mesura que s'apropa el 25 de desembre a tothom se li desperta l'esperit festiu, tots desitgem que arribe Nadal per fer festa, i experimentem un canvi que ens porta a modificar els comportaments de conducta. Si durant tot l'any havíem estat mirant d'estalviar algun euro; si veníem guardant un règim i portant cura de no engreixar, en arribar estos dies ens oblidem de tot, experimentem unes ganes desmesurades de comprar coses, l'ànsia de menjar i beure es dispara i el mateix dóna que siga dolç que salat, la qüestió és gastar i menjar.

                                                                                            

     L'aspecte familiar arriba a un grau superlatiu, les famílies es reunixen i pensem a fer regals a tothom i, encara que no ho diguem, tots esperem que ens en facen algun.

 

     La vinguda de Nadal, junt a les festes de Cap d'any i Reis, fa que els sentiments d'estima, familiaritat , solidaritat i germanor, apleguen a un nivell més alt del que és normal, i la majoria de la gent analitzem els esdeveniments de l'any que s'acaba, proposant-mos esmenar les errades que hàgem comés i forjant-nos nous projectes per a l'any que comença.

 

     L'explicació d'aquest fenomen no la sé. Crec que no és el fet que s'apropen dies de festa, ja que per Pasqua també hi ha unes minivacances i açò no passa.

 

     Tampoc pense que el motiu estiga en l'esdeveniment que els creients commemoren, el naixement de Jesús, perquè, què ocorre amb els agnòstics o els no creients? quin és l'origen de la seua celebració?

 

     Tots, uns i altres, estem desitjant que apleguen les festes per poder gaudir-ne d'elles, com he dit abans, menjant i bevent, però també a molta gent li dóna per cantar nadales. Els creients fent referència al naixement esmentat,  però els no creients i agnòstics les canten sense cap connotació religiosa, fins i tot, n'hi ha que  tenen la mateixa música però la lletra adequada a les dues tendències.

 

     Un exemple n’és l'adaptació que de la súperconeguda nadala “Nit de Pau” fa el poeta Paco Muñoz i que diu:

 

ÉS NIT DE PAU                            ÉS NIT DE PAU

NIT DE NADAL                             NIT DE NADAL

VINGUEU TOTS                           JUNT AL FOC

A CANTAR                                  DE LA LLAR

CANTEU BAIX                             CANTEM TOTS

MUSSITANT COPS DE NEU            AQUEST HIMNE DEPAU

ELS ABSENTS                              CANTEM TOTS

SEGUIRAN NOSTRES VEUS            AGAFANT-NOS LES MANS

TERRA ENDINS O A LA MAR  PAU   GERMANS A TOTHOM

PERQUÈ ÉS LA NIT DE NADAL        VISCA PER SEMPRE LA PAU

 

     Us convide que la canteu junt a les vostres famílies, ja que, com podeu vore, es tracta d'un veritable himne a la PAU, a eixa PAU que tots esperem impregne la nostra vida familiar i social, i que volem que estenga el seu  imperi arreu del món.

 

     Desijant-vos que passeu  unes BONES FESTES, m'acomiade fins al pròxim escrit.

            

QUÉ TIENEN LAS FIESTAS DE NAVIDAD

     Es curioso que a medida que se acerca el 25 de diciembre a todo el mundo se le despierta el espíritu festivo, todos deseamos que llegue Navidad para hacer fiesta, y experimentamos un cambio que nos lleva a modificar los hábitos de conducta. Si durante todo el año habíamos estado mirando de ahorrar algún euro; si veníamos guardando un régimen y teniendo cuidado de no engordar, al llegar estos días nos olvidamos de todo, sentimos unas ganas desmesuradas de comprar cosas, el ansia de comer y beber se dispara y da lo mismo que sea dulce que salado, la cuestión es gastar y comer.

 

     El aspecto familiar llega a un grado superlativo, las familias se reúnen y queremos hacer regalos a todo el mundo y, aunque no lo digamos, todos esperamos que nos hagan alguno.

 

     La llegada de Navidad, junto a las fiestas de Fin de año y Reyes, hace que los sentimientos de amor, familiaridad, solidaridad y hermandad, lleguen a un nivel más alto de lo normal, y la mayoría de la gente analizamos los acontecimientos del año que se acaba, proponiéndonos enmendar los errores que hayamos cometido y forjando nuevos proyectos para el año que empieza.

 

     La explicación a este fenómeno no la sé. Creo que no es el hecho de que se acerquen días de fiesta, ya que por Pascua también hay unas minivacaciones y esto no pasa.

 

     Tampoco pienso que el motivo esté en el acontecimiento que los creyentes conmemoran, el nacimiento de Jesús, porque, ¿qué ocurre con los agnósticos o los no creyentes? ¿Cuál es el origen de su celebración?

 

     Todos, unos y otros, estamos deseando que empiecen las fiestas para poder disfrutar de ellas, como he dicho antes, comiendo y bebiendo, pero también a mucha gente le da por cantar villancicos. Los creyentes haciendo referencia al nacimiento mencionado,  pero los no creyentes y agnósticos los cantan sin ninguna connotación religiosa, incluso hay algunos que  tienen la misma música pero la letra adecuada a las dos tendencias.

 

     Un ejemplo es la adaptación que del súper conocido villancico “Noche de Paz” hace el poeta Paco Muñoz, el cual dice:

 

(Ver la letra en lo escrito en valenciano.)

                                                                 

     Os invito a que la cantéis junto a vuestras familias, ya que, como podéis ver, se trata de un verdadero himno a la PAZ, a esa PAZ que todos esperamos impregne nuestra vida familiar y social, y que queremos que extienda su  imperio por todo el mundo.

 

     Deseando que paséis unas FELICES FIESTAS, me despido hasta el próximo escrito.

Volver